Оцінювання результатів навчання учнів

Оцінювання результатів навчання учнів 1-4-х класів:

з мовно-літературної освітньої галузі (українська мова і література)

з мовно-літературної освітньої галузі (іншомовна освіта)

з математичної освітньої галузі

з природничої освітньої галузі

з соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі

з громадянської та історичної освітньої галузі

з технологічної освітньої галузі

з інформатичної освітньої галузі

з мистецької освітньої галузі

з фізкультурної освітньої галузі

Оцінювання результатів навчання учнів 5-11-х класів:

з іноземної мови (англійська)

загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів 

критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 7-11 класів