Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Статут комунального закладу “Вінницький ліцей №9”

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Територія обслуговування, закріплена за закладом

Фактична кількість учнів закладу

Мова освітнього процесу

Кадровий склад вчителів закладу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу

Правила прийому до закладу

Перелік додаткових освітніх послуг

Звіт про використані публічні кошти

 

Положення про академічну доброчесність

 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у  КЗ “ВЛ №9” (нова редакція)