Річний звіт про діяльність закладу

 

 

І.Навчально-методична робота

Відповідно до плану роботи комунального закладу «Загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 9 Вінницької міської ради», з метою виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Національної стратегії розвитку освіти в Україні», успішної реалізації «Програми розвитку освіти м. Вінниці на 2013-2020 рр.» та завдань реформування освітньої системи, оптимізації навчально-виховного процесу, розвитку творчої активності педагогів, упродовж 2016 – 2017 навчального року діяльність закладу спрямовувалася на вирішення методичної проблеми (2014-2019 рр.): «Модернізація  освіти – необхідна  умова для створення  рівного  доступу до   якісної освіти» та на виконання таких завдань:

 • Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації допрофільної та профільної підготовки учнів, організації навчання за системою розвивального навчання, організації роботи факультативів, курсів за вибором.
 • Забезпечення необхідних умов щодо впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти.
 • Удосконалення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування допрофільного та профільного навчання.
 • Підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану.
 • Забезпечення якісного моніторингу рівня навчальних досягнень учнів школи ІІ ступеня.
 • Підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів.
 • Залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів.
 • Забезпечення стовідсоткового оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями усіма педагогічними працівниками відповідно до нових Державних стандартів.
 • Удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів.
 • Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу.
 • Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності “Учитель   року – 2016”., «Ярмарка фахових сподівань», «Надія» тощо.

Затверджена структура методичної служби, спрямованої на вирішення актуальних проблем діяльності закладу,  у 2016-2017 н.р. включала в себе 7  фахових методичних об’єднання вчителів:

структурні  підрозділи Тема, над  якою  працює  МО/ МА Керівник  МА/МО
МА  суспільно-гуманітарного циклу Розвиток  креативної  та  інтелектуальної  особистості  в  національному  просторі Сусол  Г.М.
МА  фізико-математичного циклу Використання  технології  проблемного  навчання  на  уроках  предметів  фізико-математичного  спрямування Чернилівська  Н.М.
МО  вчителів  початкової  школи формування  базових компетенцій учнів початкової  школи на  основі вдосконалення методичної  культури кожного педагога, використання  його  потенційних  можливостей Коцюбинська  І.І.
МО  вчителів  фізичної  культури  та  здоров’я Формування  культури здоров’я  учнів  при  викладання предметів  фізичної  культури, основ  здоров’я  та  захисту Вітчизни Дяк  С.В.
МА  природничого  циклу Формування  ключових  компетенцій  учнів шляхом  впровадження проектних  технологій на уроках природничих технологій Баглай  Т.М.
МА естетичного  циклу Нові  тенденції формування  творчої особистості в  умовах  впровадження  нового Державного  стандарту з  художньо-естетичної  освіти  в  школі І-ІІ ступенів Матвєєва  В.І.
МО вчителів  іноземної  мови Розвиток пізнавального  інтересу учнів на  основі використання  методів  активного  навчання Фіщук С.П.
група  «Досвід  і  почин» впровадження  ППД  та    інновацій  в  практику  роботи  вчителів  школи Сологуб  І.М.

Науково-методична рада, яка покликана підвищувати ефективність системи методичної роботи з педагогічними кадрами закладу, сприяла реалізації державної політики в галузі освіти, визначала перспективи її розвитку та координувала роботу структурних підрозділів методичної служби  закладу, спрямовану на науково-методичне забезпечення освітнього процесу в навчальному закладі.

З метою поширення перспективного педагогічного досвіду протягом  2016-2017 навчального року педагогічними працівниками закладу проведено ряд заходів для вчителів міста Вінниці та Вінницької області, а саме:

20.10.2016 ШМУ « Шляхи актуалізації пізнавальних можливостей учнів при вивченні англійської мови в контексті вимог Державного стандарту» Кавка Г.Б., Фіщук С.П.  
27.10.2016 Резерв керівних кадрів «Нормативно-правове забезпечення адміністративної діяльності та навчального процесу загальноосвітнього закладу» Капуста В.Д., Кавка Г.Б., Крикус Т.М.
08.12.2016 Круглий стіл «Формування соціокультурного досвіду молодшого школяра на уроках трудового навчання та образотворчого мистецтва» Кавка Г.Б., Коцюбинська І.І.
09.02.2017 ШМУ «Інтерактивні форми і методи організації пізнавальної діяльності учнів» Кавка Г.Б.
16.02.2017 Педагогічна майстерня «Роль учителя у формуванні цілісної особистості громадянина України» Кавка Г.Б., Крикус Т.М.
10.03.2017 Відкритий урок для слухачів курсів Вінницької академії неперервної освіти Баглай Т.М., Пивовар І.Ю.

Упродовж  року  педагоги  закладу  приймали  участь у  різноманітних  фахових  конкурсах:

 • «Учитель року» – учитель початкових  класів Кравчук А.Д.,
 • «конкурс «Надія року» -учитель Лозовська Г.В.

З метою підвищення науково-теоретичного і методичного рівня та вдосконалення професійної майстерності молодих спеціалістів у закладі працювала Школа молодого вчителя(керівник Сологуб І.М.). Провідними завданнями роботи Школи є надання методичної  допомоги педагогам-початківцям; прискорення процесу адаптації молодих учителів до входження в  професію; сприяння професійному становленню молодих колег; формування потреби в безперервній освіті; стимулювання самоосвітньої роботи молодих учителів; інформування  про досягнення педагогічної науки і практики.

З метою розвитку інтелектуального потенціалу обдарованих і талановитих дітей діє довгострокова шкільна програма з обдарованою молоддю на 2013-2017рр.. В шкільному методичному кабінеті створено і систематично оновлюється Банк даних обдарованих та талановитих дітей.

Таблиця 1.Результативність  участі  учнів КЗ  «ЗШ  І-ІІІ  ступенів  № 9  ВМР»

у  ІІ  та ІІІ етапах  Всеукраїнських  учнівських  предметних  олімпіад у  2016-2017  н.р.

№ п/п предмет ПІБ  учня клас місце ПІБ  вчителя, якийпідготував
ІІетап ІІІ етап
1 Українськамова  і література Мала Марина Сергіївна Лученко Ольга Сергіївна Кучерук Анна Олександрівна Тарасов Арсен Андрійович 7А 7А 8А 8А ІІ ІІІ ІІ ІІІ         Нестеренко  Зінаїда  Йосипівна Сусол Галина Миколаївна
2 Біологія Вітковська  Ольга Валентинівна Кучерук Анна Олександрівна Горбунова Софія Михайлівна 10 8А 8А І ІІ ІІІ ІІІ     БаглайТетянаМиколаївна
3 Екологія Вітковська  Ольга Валентинівна Бранька Андрій Ігорович 10 11 І ІІ ІІ ІІІ БаглайТетянаМиколаївна
4 Географія Вітковська  Ольга Валентинівна   Левченко Олександр Вікторович 10   9А ІІІ   ІІІ       Добросердова Неля Броніславівна Крикус Тетяна Михайлівна
5 Історія Надибська Олена Вікторівна 10 ІІІ Кучевська Ірина Петрівна
6 Правознавство Вітковська  Ольга Валентинівна   10 ІІ ІІІ Кучевська Ірина Петрівна
7 Інформаційні технології Корчовий Максим Володимирович ІІІ І Лозовська Галина Володимирівна
8 Хімія   Тарасов Арсен Андрійович ІІ Сологуб Ірина Миколаївна
9 Англійська мова Возик Кирило Олександрович 11Е ІІІ Фіщук Світлана Петрівна

Учениця  10 Е класу Вітковська Ольга зайняла ІІ місце у ІІ етапі конкурсі-захисту робіт  МАН.

У 2016-2017 навчальному році у закладі  діяло мале наукове товариство «Мудра сова».  Заслуговує на увагу проведення пошукової та науково-дослідницької роботи  у секціях цього товариства. Учні закладу, члени малого наукового товариства, під керівництвом учителів-керівників секцій  працювали над проектами :

№ п/п секція Тема керівник
1   екологія Дослідження впливу парникового газу CO2  на рослини та на рівеньt0повітря (Бранько А.) Баглай Тетяна Миколаївна
2 Безхатні собаки  в місті (Лавренюк В.) Баглай Тетяна Миколаївна
3 Дослідження  особистого внеску у парниковий ефект та енергетичну кризу Біосфери (Бойчук В..) Баглай Тетяна Миколаївна
4 Сапропель як альтернатива хімічним добривам ( Ромасько О.) Баглай Тетяна Миколаївна
5 Очистка води від нафтопродуктів за допомогою торфяногосорбента (Вітковська О.) Баглай Тетяна Миколаївна
6 хімія Хімічний склад і використання мінералів. Вирощування кристалів солей. Сологуб Ірина Миколаївна
7 географія Малим річкам-велику воду. Підсніжник Крикус Тетяна Михайлівна Добросердова Неля Броніславівна

Грамотою та грошовою премією Департаменту  освіти  Вінницької  міської  ради  нагороджено     директора  Капусту В.Д., грамотою Департаменту  освіти  Вінницької  міської  ради  нагороджено  заступника директора з  НВР  Кавку  Г.Б. за  активну  участь  в  організації  ефективної  методичної  роботи  та  розвитку  творчого  потенціалу  педагогічних  працівників  закладів  освіти  міста.

Аналіз виховної роботи  за 2016-2017н.р.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом 2016-2017навчального року здійснювалися за основними напрямками: громадянське, патріотичне, трудове, художньо-естетичне, моральне, екологічне виховання, формування здорового способу життя, превентивне виховання, сприяння творчому розвитку особистості. Робота планувалась та проводилась з урахуванням виховних  планів роботи класних керівників.

Кожному з напрямків приділяються особлива увага. В основу діяльності закладу покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання. Відповідно до перспективного плану роботи закладу вивчалась робота закладу щодо  реалізації  ціннісного ставлення до природи. Проведена педагогічна рада на тему : « Виховний потенціал шкільного середовища у формуванні ціннісного ставлення особистості до природи»(Крикус Т.М.)Розглянуто питання:

«Теоретичні аспекти організації екологічного виховання учнів»( Добросєрдова Н.Б.)

«Екологічне виховання на уроках природничого циклу»(Сологуб І.М.) ,«Екологічне виховання молодших школярів засобами проектних технологій» (Сельська З.П.) Виступ на МО класних керівників «Формування екологічної культури особисті , залучення учнів до активної екологічної діяльності»,березень, (заступник директора з виховної роботи Крикус Т.М.)

Екологічне виховання проводиться під час уроків біології та в позакласній роботі. Ця робота добре проводиться під керівництвом вчителя біології Баглай Т.М. Учні школи приймають активну участь в міських  та обласних екологічних заходах. Діти постійно беруть участь в упорядкуванні шкільної території. Стали традиційними виставки «Осіння екібана», свято осінніх композицій «Дари осені», «Зимова феєрія». Кращі роботи учнів були представлені на міській  виставці . учні 10класу отримали перемогу у міській виставці-конкурсі «Зимова фєєрія» Проведені    години спілкування:  «Шукаємо вихід з сміттєвих лабіринтів,(класні керівники) Шкільна лінійка: «Ми відповідаємо за майбутнє» «Каракурт та інші отруйні павуки й комахи»;  (Мельник Н.П., Гончарук І.І )Виставка у шкільній бібліотеці: «Крилаті вислови великих про природу» «Людина і цивілізація» “Мій рідний край ні з чим не порівняти!”

  (шкільний бібліотекар Цодікович Т.В;

Активізувати інтерес до фізичної культури і спорту, здорового способу життя, розвивати прагнення бути фізично здоровою людиною  допомогли різні за тематикою загальношкільні спортивні змагання: відзначення Дня спорту і здоров’я, змагання з загально-фізичної підготовки, змагання з волейболу,  футболу.

У рамках роботи з профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії,  СНІДу, ХПСШ проводилися: анонімне соціологічне опитування учнів школи з метою виявлення поширення куріння в підлітковому та молодшому шкільному віці, дослідження чинників куріння, акції «Цей день без паління!», випуск інформаційних бюлетенів. 04.11.2016р.проведено лекції для учнів 8-х класів щодо профілактики та попередження наркотичних речовин в навчальних закладах спільно з Вінницьким Відділом поліції ГУ НП у Вінницькій області.  На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 514-р «Про затвердження плану заходів на 2015 рік з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року» в школі проведені: круглий стіл «Наркотики та СНІД» бюлетенів  «Ми за здоровий спосіб життя!» взяли участь у міському конкурсі  « Молодь Вінниччини за життя без СНІД! ». Стали традиційними анкетування учнів 6-7 класів «Що я знаю про ВІЛ/СНІД» до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом. Для учнів 8-  11 класів був проведений тренінг « Ми обираємо життя», в ході якого діти показали свої знання з даної теми та дізналися про  нову інформацію (практичний психолог О.Ю.Крещенко).

Ціннісне ставлення до людей, сім’ї, родини. З метою пропаганди кращих народних та сімейних традицій, творчого розвитку особистості, організації цікавого дозвілля вихованців відбулися:  Години спілкування: «Моя родина-історії краплина», «Материнські обереги»(2-11 кл.)  (2-11 кл.) Конкурс творів: «Доля країни у долі моєї родини(9-10кл.) Шкільна лінійка на тему: «Діти вулиці-розплата за байдужість»(20.11.-Всесвітній день дитини»(5-11кл)) Бесіди :16.11.- Міжнародний день толерантності . Участь у Всеукраїнській акції «Дитинство без насильства»

Ціннісне ставлення до праці. Виховними досягненнями цього напрямку стали усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини, повага до людей праці, навички самообслуговування та суспільно-корисної праці, морально-психологічна підготовка учнів до майбутньої трудової діяльності. У зв’язку з цим в школі  проведені загальношкільні трудові акції: «Турбота» (допомога людям похилого віку), акція за участю учнівського врядування «За життя  без сміття» (класні керівники, вчителі праці)

Протягом 2016-2017 навчального року у школі було проведено тематичні тижні та місячники:

 • Тиждень фізкультури та спорту (вересень)
 • Місячник безпеки дорожнього руху (вересень),тиждень толерантності,декадник «Дитинство без насильства», декадник екологічного виховання(за окремими планами), Проведено інформаційно-роз’яснювальний тиждень щодо інклюзивного навчання «Моя школа відкрита для всіх»(за окремим планом) ( Крикус Т.М., Крещенко О.Ю., класні керівники),тощо.  За окремими планами відзначалися такі святкові й пам’ятні дні та події:
 • 01.09.16 р. – День знань;
 • 22.09.16 р. – День партизанської слави;
 • 01.10.16 р. – День людей похилого віку та День ветерана;
 • 28.10.16 р. – День визволення України від німецько-фашистських загарбників;
 • 09.11.16 р. – День української писемності та мови;
 • 23.11.16 р. – День пам’яті жертв голодоморів;
 • 01.12.16 р. – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;
 • 03.12.16 р. – Міжнародний день інвалідів;
 • 10.12.16 р. – Міжнароднй день прав людини;
 • 22.01.17р. – День Соборності України;
 • 29.01.17р. – День пам’яті героїв Крут;
 • 14.02.17 р. – День Святого Валентина;
 • 15.02.17 р.– День вшанування учасників бойових дій на території інших держав і річниці виведення радянських військ з Афганістану;
 • 21.02.17 р. – Міжнародний день рідної мови;
 • 08.03.17 р. – Міжнародний жіночий день;
 • 09.03.17 р. –День народження Т.Шевченка.
 • 26.04.16 р. – День Чорнобильської трагедії та День ЦЗ;
 • 09.05.17 р. – День Перемоги;
 • 18.05.17 р. – День пам’яті жертв політичних репресій;
 • 20.05.17р. – День Європи;

01.06.17 р. – День захисту дітей та ін..

Протягом  2016-2017 н.р. учнівський  та  педагогічний  колективи  закладу  брали  активну  участь  у  навчальній,  методичній, пошуковій  та  виховній  роботі як  у  закладі, так  і  поза  межами  школи. Вокальний ансамбль закладу здобув перемогу (І місце) у    міському фестивалі-конкурсі української народної пісні «Пісенне джерело» в рамках міського фестивалю художньої самодіяльної творчості  учнівської молоді «Перлини року – 2017».Учасники вокально-хореографічної композиції «В чистім полі» стали лауреатами  міського фестивалю художньої самодіяльної творчості  учнівської молоді «Перлини року – 2017». Заклад став  переможцем у міському конкурсі «Великодні дзвони» та у міському конкурсі «Зимова феєрія». Колективні роботи учнів закладу зайняли І та ІІ   місця  у виставці-конкурсі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва «Знай  і люби свій край»; ІІІ місце у міській виставці –конкурсі дитячих робіт «Паперова країна».

Педагогічні  працівники  закладу взяли  участь  у  фахових  конкурсах «Учитель  року -2017»,  «Вінниця – місто зразкових пішоходів та пасажирів» . Вчителю початкових класів Коцюбинській І.І. вручено грамоту Департаменту освіти Вінницької міської ради за перемогу у міському конкурсі «Вінниця- місто зразкових пішоходів та пасажирів». Грошову премію вручено вчителю музики Матвєєвій В.І. за підготовку  переможців     міського фестивалю-конкурсу української народної пісні «Пісенне джерело» в рамках міського фестивалю художньої самодіяльної творчості  учнівської молоді «Перлини року – 2017».

Вручено  грамоти  Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, Департаменту освіти Вінницької міської ради та грошові винагороди від Ради та  адміністрації закладу  переможцям та призерам обласних  предметних олімпіад та конкурсів :

 • Вітковській Ользі ,учениці 10Е класу, за зайняті І місце у ІІ етапі та ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології, І місце у ІІ етапі та ІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з екології, ІІ місце у ІІ етапі та ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства, ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з географії, ІІ місце у ІІ етапі  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, ІІ місце у конкурсі есе «Культура як шлях до гідного майбутнього», за  перемогу у міському конкурсі «Вінниця – Туреччина. Молодіжний погляд».
 • Слободянюк Вікторіїучениці 9А класу, за зайняті І місце у ІІ етапі та ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Історія України та державотворення»;

Вручено   грошову винагороду від Ради та  адміністрації закладу

 • Голяновському Ростиславу, учню10Е класу , за технічне забезпечення виховної роботи закладу.

   Вручено  грамоти  Департаменту освіти Вінницької міської ради і подарунки  від Ради  та          адміністрації закладу  переможцям та призерам міських конкурсів :

 • Учасникам вокального ансамблю за зайняте І місце у міському фестивалі-конкурсі української народної пісні «Пісенне джерело» в рамках міського фестивалю художньої самодіяльної творчості  учнівської молоді «Перлини року – 2017».
 • Учасникам-лауреатам вокально-хореографічної композиції «В чистім полі» міського фестивалю художньої самодіяльної творчості  учнівської молоді «Перлини року – 2017».
 • Учасникам міського конкурсу малюнку на асфальті (Кирилюк Вікторія-7А, Хавтирко Дарія -7А, Лученко Оля -7А, Гнатенко Діана-7Б, Панасюк Коля -6А, Ковтун Ліля _6А) за зайняте ІІІ місце,
 • Учнівський колектив 2А класу за зайняте ІІІ місце у міській виставці-конкурсі дитячих робіт «Паперова країна»,
 • Команду учнів Патика Олександра -10Е, Вітковську Ольгу-10Е клас, Лавренюк Вікторію-9А, Нескородєву Анастасі.-9А клас за перемогу у ІІ етапі міського конкурсу юних правознавців «Юні Фемідята -2017»
 • Романишиній Тетяні, учениці 3Б класу, за зайняте ІІІ місце у міській виставці-конкурсі дитячих робіт «Паперова країна»,
 • Білозір Анастасії, учениці 8Б класуза зайняте ІІІ місце у міському конкурсі поетів-початківців «Зелене гроно»,
 • Аметовій Камілі, учениці 1Б класу, за перемогу у міському конкурсі «Вінниця- місто зразкових пішоходів та пасажирів».
 • Нейц Марії, учениці 2А класу, переможцю міського конкурсу «Великодні дзвони»,
 • Возик Софії, учениці 2А класу, переможцю міського конкурсу «Майстер Краснопису»,
 • Рябошапко Анні, учениці 2Б класу, переможцю міського конкурсу «Майстер Краснопису»,
 • Зеленіній Анні, учениці 9А класу, за зайняте ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна», переможцю міського конкурсу «Великодні дзвони», переможцю Всеукраїнської природоохоронно-пропагандистської акції «Птах року 2016».
 • Іскоростинському Ярославу, учню 3А класу, за зайняте І місце у 11 міському конкурсі сатири і гумору ім. А.Гарматюка,

Протягом навчального року були проведені такі загальношкільні заходи: свята й вечори: свято Першого дзвоника, свято до Дня учителя, свято осені, посвята в першокласники,свято Миколая, Новорічні свята , Міжнародний жіночий день, День Перемоги, Прощання з Буквариком, свято Останнього дзвоника, випускні  вечори;

У закладі ведеться активна робота щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи. На Реалізацію Комплексної правоохоронної програми на 2015-2018р.в м. Вінниці  проведено круглий стіл «Діти вулиці. Як уникнути насильства, злочинів , правопорушень», шкільний психолог Крещенко О.Ю., вчитель права Кучевська І.П . Протягом 2016-2017 навчального року згідно з річним планом роботи в закладі щомісячно проводилися  засідання ради з профілактики правопорушень, на яких розглядалися питання:

 • Проведення аналізу психолого-педагогічної діагностики, спрямованої на виявлення учнів, схильних до правопорушень.
 • Залучення учнів  групи ризику та СЖО до позакласної роботи, занять у гуртках.
 • Підсумок роботи ради за рік. Перспективне планування.
 • Звіти класних керівників 5-9 класів про індивідуальну роботу щодо запобіганням правопорушенням.
 •  Розгляд конкретних правопорушень
 •  Профілактична робота з учнями, які часто запізнюються на уроки.

Учнівське самоврядування. Однією з форм залучення учнів до участі у громадському житті школи, міста є учнівське самоврядування. 7 жовтня 2016р. відповідно до Статуту учнівського самоврядування у закладі проведено вибори президента учнівської організації у відповідності до яких президентом учнівської  організації було обрано Левченко О., учня 9 класу. Згідно зі Статутом учнівського самоврядування  школи визначено  його структуру    Діяльність органів учнівського самоврядування гімназії здійснюється за напрямами:

 1. Організація свят, вечорів, дискотек та інших заходів
 2. Участь в шкільних, міських та обласних конкурсах
 3. Проведення інформаційних лінійок
 4. Участь у проведенні тематичних тижнів
 5. Участь у проектній діяльності.
 6. Організація волонтерських акцій
 7. Взаємодія з громадськими організаціями, громадськістю, батьківським колективом тощо.

Протягом 2016-2017 навчального року класні керівники 5-11-х класів працювали над впровадженням в навчально-виховний процес особистісно орієнтованих освітньо-виховних технологій та визначали роль класного керівника у створенні необхідних умов для вільного розвитку особистості, загальної культури шляхом залучення  до різноманітних видів творчої діяльності. У І семестрі 2016-2017н.р. проведена педагогічна рада: «Інноваційні технології в роботі класного керівника щодо всебічного гармонійного розвитку особистості»

(Крикус Т.М.)

Кожен класний керівник має власний стиль роботи,  всіх їх об’єднує спільна мета: шляхом використання оптимальних педагогічних форм, методів та прийомів виховання, особистим прикладом забезпечити процес набуття школярами соціального досвіду, формування особистісних рис громадян України, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, трудової, економічної культури, виховання культури міжнаціональних взаємин.

У  період з 24 – 28.04. 2017 р. проведено  тиждень  класного керівника в рамках якого відбулися наступні заходи:

№ п/п Тема заходу   Клас № п/п уроку Рівень проведення
1. « Довкілля починається з тебе » (година спілкування)   5-А 7-й Достатній
2. «Збережемо красу Землі для наших нащадків» (година спілкування) 5-Б   7-й Достатній
3. «Земле – живи і розквітай! » (година спілкування)   6 7-й Достатній
4. «Люблю тебе мій рідний край.» (година спілкування)   7-А 7-й Високий
5. « 22 квітня – всесвітній День Землі » (година спілкування)   7-Б 7-й Достатній
6. «Сортування відходів в різних країнах світу та в Україні» (година спілкування)   8-А   7-й Достатній
7. «Глобальні проблеми людства» (година спілкування)   8-Б 7-й Достатній
8 «Чорнобиль: від мирного атому до катастрофи » (година спілкування)   9 7-й Високий
9. «Екологічні проблеми довкілля» (година спілкування)   10-Е 8-й Високий
10 « Чорнобильська балада »                            (година спілкування)   11-Е 8-й Високий

В напрямку національного виховання в початковій ланці пройшли години спілкування, присвячені осінньому циклу народних свят: «Україна – країна європейська», «Державні символи України», «Традиції українського народу». Учнями 9-10кл. відвідано музей Холокосту ( 28.09.-29.09.16р. Гуменюк С.В., Мельник Н.П.) Відбулась «Посвята в першокласники», (Крикус Т.М.,Мельник Н.П., Гончарук І.І ),для учнів 1А та 1Бкласів ,  21.10.16р. Були проведенні тематичні виховні години до Дня писемності «Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема», Дня козацтва «Козацькій славі жити у віках»,  Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій «Прости нас, пам’яте, прости!», Дня Соборності  «Соборна Україна: втрати і знахідки років ,  «Україна – наш спільний дім», « Діти України про свої права»,» «Моя родина – історії краплина», відкрита виховна година для вчителів міста «Моя країна –рідна Україна»,  тощо.

Зусиллями учнівського колективу були зібрані предмети шкільного вжитку та дитячі іграшки   для дітей Іванівської спеціалізованих школи – інтернату. Також педагогічним та учнівським колективом зібрано та передано канцтовари та іграшки для дитячого будинку із зони АТО. Також протягом навчального року  вчителями та учнями тричі була зібрана допомога військовим АТО. Це насамперед продукти харчування, солодощі, дитячі листівки та малюнки. Учні та вчителі школи протягом травня 2017р. передали військовим три маскувальних сітки. 24 травня 2017р. встановлено на фасаді навчального закладу меморіальні дошки на честь учасників антитерористичної операції: Матвєєва А.та Жабіцького І.

З метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах протягом навчального року організовується чергування по школі учнів старших класів та вчителів. Але цей напрямок роботи ще потребує корекції і сумісних зусиль щодо покращення.    Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного виховання. Тому в цій роботі приділяється значна увага.

Продовжується  співпраця з  Всеукраїнською благодійною організацією «АСЕТ»,бесіди з батьками дітей, які потребують індивідуального підходу в навчанні та вихованні. Проведено ряд тренінгів у 8-х класах на теми: «Життя – найвища цінність», «Як знайти порозуміння. Запобігання насильству», та ін. Проведені відео тренінги для учнів 7-х класів, протягом І семестру 2016-2017.  Старшим  інспектором  Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області   майором поліції  Менюком С.О.  проведена лекція для учнів 6А,6Б класів на тему: «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх» , лекція  для учнів 5А,5Б класів на тему: «. Попередження насильства серед школярів. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх» 09.12.2016р. , для учнів 9 класу на тему: «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. Попередження вживання психотропних речовин» , 09.12.2016р. Заплановані  заходи  проведено на достатньому та високому рівні.       На нарадах при директорі та педагогічних радах розглядались питання профілактики вживання учнями наркотичних та психотропних засобів.  Педагогічних рада від 21.03.2016р. « Про додержання педагогічними працівниками вимог порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім`ями, що опинились у складних життєвих обставинах» . Педагогічна рада: «Інноваційні технології в роботі класного керівника щодо всебічного гармонійного розвитку особистості» , 24.11.2016 ,    Крикус Т.М. Розгляд питання  на МО класних керівників «Спільна робота громадськості, школи і сім’ї у становленні особистості школяра» , жовтень 2016р. На педагогічниій раді від  29.05.2017р.протокол №8 підведено підсумки роботи закладу щодо виконання заходів Державної цільової соціальної програми підтримки сім`ї до2016р. , проаналізовано виконання заходів щодо посилення освітньо-профілактичної роботи з питань впливу і протидії проявам вживання спиртних напоїв дітьми,учнівською молоддю та виконання заходів щодо попередження вживання наркотиків(на виконання Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020р.)

Шкільною службою розв`язання конфліктів „Ситуація” проведено шкільними медіаторами кола медіації, відповідальний шкільний психолог Крещенко О.Ю.  Оксана Юріївна  систематично займається профілактикою негативних явищ в учнівському колективі, проводить індивідуальні бесіди з учнями та батьками з корекції поведінки, анкетування учнів, вивчає міжособистісні відносини учнів з ровесниками, вчителями та батьками.

Гурткова робота Протягом  навчального року в школі працювали  гуртки з різних напрямків. Гуртки працювали згідно з планом роботи школи, затвердженим директором школи. Робота всіх гуртків була правильно спланована , затверджена.  Систематично проводиться облік відвідування дітей. Відвідують гуртки учні 1-10 класів.  Щодо аналізу якісних показників роботи шкільних гуртків, то вони визначаються результативністю участі учнів (вихованців) в обласних, Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, виставках, змаганнях, тощо.  Керівник гуртка «Вокальний» Матвєєва В.І.., стимулює та підтримує творчий  розвиток обдарованих дітей, залучає їх до активної участі  в загальношкільних заходах. Жоден концерт не відбувається без участі вихованців «Вокального» гуртка (І місце у    міському фестивалі-конкурсі української народної пісні «Пісенне джерело» в рамках міського фестивалю художньої самодіяльної творчості  учнівської молоді «Перлини року – 2017») Серед них «За гуманне ставлення до тваринного та рослинного світу»  а також шкільні бюджетні та позабюджетні гуртки: «Юний художник»(Конопацька Л.А.), «Театральний гурток»(Цодікович А.А.), «Вишивка»(Півнюк О.В.), «Спілкуймося англійською»,  «Вокальний ансамбль дівчат і хлопців»(Матвєєва В.І.), «Хореографічний»( Мазуркевич Д..), «Військово-патріотичний гурток, «Зелене гроно»(Сусол Г.М.), та ін. Учні які займаються у гуртку  «За гуманне ставлення до тварин» беруть участь  та стають призерами у різноманітних конкурсах обласного рівня та отримують грамоти, призові місця отримують  гуртківці у номінаціях конкурсу «Знай і люби свій край»,  міських конкурсах «Великодні дзвони», тощо. Щороку  гуртківці закладу  є  переможцями  міського  еколого-натуралістичного  свята «День  зустрічі  птахів», який проводиться  на  базі  Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів.

Робота з батьками . Приділяється значна увага роботі з батьками, як у  проведенні батьківських зборів, так і в проведенні загальношкільних свят за участю батьків, індивідуальних зустрічах класних керівників та вчителів – предметників з батьками учнів. Ознайомлення батьків з нормативними документами, зі Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку (Крикус Т.М., класні керівники) У вересні 2016р. проведено загальношкільні батьківські збори, класні батьківські збори, лекція на тему «Недопущення випадків вчинення неповнолітніми небезпечного  захоплення у вигляді створення фото та відеоматеріалів на вагонах електропотягів», Ознайомлено батьків з Комплексною правоохоронною  програмою на 2015-2018р.м.Вінниці ,  Стратегією державної політики щодо наркотиків до2020р.на 2016 р. та ін. (Крикус Т.М., класні керівники) Протягом І семестру проведено педагогічний всеобуч батьків: «Шкідливі звички в молодшому шкільному віці. Як їм запобігти 1-4 класи), «Проблеми ВІЛ/СНІДу і сімейне виховання»(9-11); класні керівники, жовтень 2016 Систематично залучались учні «групи ризику», що прогулюють уроки, до участі в класних та загальношкільних заходах Проведились медіації та тематичніх кола в учнівських колективах за програмою «Медіація однолітків» (Крещенко О.Ю.)Проводились  заходи на реалізацію Комплексної правоохоронної програми на 2015-2018р.в м. Вінниці, Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людей» .Години спілкування : «Самоорганізація, самодисципліна, відповідальність. Як виховати ці якості?» Консультації психолога для батьків «Бездоглядність дітей та її наслідки», «Суїцид як соціально-психологічний феномен», « Відповідальність батьків за виховання неповнолітніх»; «Проблеми насильства серед школярів та учнівської молоді»;Виставка у шкільній бібліотеці «Торгівля людьми», «Людина – найвища цінність» (шкільний бібліотекар Цодікович Т.В.) «Азартні ігри як шкідлива звичка». Шкільна лінійка: «Наші права-щасливе дитинство» (Мельник Н.П., Гончарук І.І ),тощо.   Планово розглядалися питання успішності та стан відвідування учнями школи, організація гарячого харчування, організація уроків фізичної культури, дотримання правил Статуту закладу, шкільна форма, план роботи на осінні, зимові та весняні канікули,організація екскурсій, питання літнього оздоровлення учнів, а також роль родинно- сімейного виховання у сприянні психологічному здоров`ю дитини. Неодноразово до проведення позакласних заходів та екскурсій залучалися батьки учнів. За потреби, класні батьківські збори скликаються на розсуд класного керівника, крім планових один раз на семестр. Планово розглядались питання навчальної успішності учнів, профілактики жорстокості та насильства, вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів серед учнівської молоді; запобігання дитячому травматизму; організації екскурсій в канікулярний час, порядок використання учнями мобільних телефонів у закладі , запобігання дитячому травматизму, дотримання єдиних вимог стосовно поведінки учнів у школі, шкільної форми, харчування, літнього оздоровлення та ін.

Профорієнтаційна робота  побудована на тісному зв’язку з вищими навчальними та середніми спеціальними навчальними закладами та центром зайнятості. У щколі систематично відбуваються зустрічі учнів випускних класів з представниками вищих навчальних закладів. Традиційно учні школи (9, 11 кл.) відвідують Лівобережний  центр зайнятості. Працівники центру ознайомили школярів  із широким вибором професій та їх кваліфікаційними характеристиками, Учні за допомогою «професійного» анкетування мали можливість визначити свої професійні нахили. Школярі отримали багато цікавої та корисної інформації. Проведені  бесіди: «Ставлення учнів до фізичної праці», «Професійні інтереси в учнів»; Години спілкування: «Професій є багато, і лиш одна із них-твоя»; Випуск  стіннівки «Знання для майбутньої професії»; Огляд сімейних альбомів «Професії наших батьків»; Виставка у шкільній бібліотеці «Професії нашого регіону» (шкільний бібліотекар Цодікович Т.В)                                                              Організовані протягом року  екскурсії:  до відділу банку «Приватбанк», до музею «Марки» ім.. Балабана; музею «Холокосту», відвідування облфілармонії «Плеяда», муздрамтеатру ім. М.Садовського, обласного художнього музею, відвідування залізниці у форматі заходів «Безпечне поводження на залізниці» .  Школярі люблять відвідувати музеї, кінотеатр, з радістю погоджуються на позаміські поїздки, щоб більше дізнатися про історію та географію Батьківщини .

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Протягом року діти були забезпечені  гарячим харчуванням. Харчування учнів 1-11-х класів за бажанням. Також у школі працює буфет. Адміністрацією закладу, радою школи з питань харчування проводиться щотижнева перевірка режиму роботи шкільної їдальні, якості продукції і відповідності норм харчування учнів.

    Шкільна бібліотека. Щороку в школі проводиться акція “Подаруй книгу шкільній бібліотеці”.

Не залишається поза увагою робота бібліотеки з батьками учнів: для них оформлено тематичні виставки. Оформлено також виставки  присвячені національно-патріотичному вихованню,профілактики правопорушень. Основним напрямком роботи з батьками  юних читачів є вивчення  ролі сім’ї у читанні дитини

До тижня  патріотичного виховання, на честь Дня Перемоги  була розгорнута виставка«Завжди пам’ятаємо”; до місячника  “ Увага, діти на дорозі!”

З  метою пропаганди літератури шляхом  проведення  масових заходів у бібліотеці оформлені тематичні художньо-ілюстративні виставки, папки, полиці.

Результати  анкетування молодших школярів  засвідчили, що творами , які  викликають  особливу  зацікавленість  у  учнів  1-4 класів залишаються

казки –  68%,  дитячі детективи – 60%, оповідання – 35% . Менше діти захоплюються поезією – 5%.

Разом із вчителями української мови та літератури Цодікович Т.В.. підготувала  заходи до річниці з дня народження Т. Г. Шевченка “ Поет, який завжди з нами”; бесіди про українські обряди, свята Різдва, Великодня, “Козацькому роду нема переводу”, бесіди про національні символи України  “ Я і Україна”.

Вихованню в учнів бережливого ставлення до навчальної книги, як і до книг взагалі, у школі приділяється велика увага. Бібліотекар з допомогою учнівського самоврядування проводить двічі на семестр рейди-перевірки стану підручників у кожному класі. Підсумки перевірок відображаються на шкільних лінійках, на батьківських зборах. У класах проводяться бесіди про дбайливе ставлення до книг, про збереження шкільних підручників тощо.